Teamconflicten

Omgaan met conflicten in teams

Inhoud

teamconflicten

Brandpreventie: voorkomen is beter dan blussen

In iedere organisatie, in ieder team komen conflicten voor. Leidinggevenden merken soms dat de samenwerking binnen het team niet lekker loopt. Ze kunnen hier niet altijd de vinger achter krijgen, omdat wrijving of conflicten om telkens weer andere redenen ontstaan. Hoe eerder een conflict binnen een team wordt onderkend des te groter is de kans op structureel herstel van de verhoudingen. Accent Mediation helpt u graag en liefst in een zo vroeg mogelijk stadium om de verhoudingen binnen uw team weer gezond te krijgen.

Wat is een teamconflict?

Bij een teamconflict is er strijd, verschil van mening tussen teamleden. Er is sprake van:

  • uiteenlopende visie
  • uiteenlopende doelstellingen
  • uiteenlopende methoden of werkwijzen
  • uiteenlopende normen en waarden
  • uiteenlopende of tegenstrijdige belangen of behoeften

Dit kan er in resulteren dat teamleden het conflict en elkaar negeren, een collega als de boosdoener wordt aangewezen en er onderling wordt geroddeld.
Het kan zo hoog oplopen dat teamleden zich gaan afzonderen en het contact met hun collega’s gaan vermijden. De mensen gaan zich onveilig voelen, de werksfeer verslechtert en de doelstellingen worden niet of nauwelijks gehaald.
Een conflict is op zich niet erg: het biedt kansen tot een goed gesprek. Openheid en transparantie zijn dan wel een eerste vereiste. Een gespreks- en procesbegeleider is dan van grote waarde; dat kan een interne of externe mediator zijn. Een mediator helpt om de onderlinge communicatie te herstellen, de transparantie te vergroten en onderliggende belangen te formuleren. Er ontstaat dan een klimaat waarin een team in staat is om constructief te werken aan het oplossen van een teamconflict. Het team komt er dan sterker uit.

Mediation of liever een advies?

Voor een teamconflict kan mediation ingezet worden. U kunt Accent Mediation echter ook inschakelen als adviseur. Wij maken dan op basis van de onderlinge patronen een analyse van de cultuur en de wijze van communiceren en de samenwerking binnen de afdeling. Op basis van die analyse kunt u, al dan niet met de hulp van Accent Mediation, werken aan een oplossing.

Accent Mediation geeft trainingen op het gebied van verbindende communicatie. De leden van een team leren in een training met te verbinden en woorden te gebruiken die escalatie van conflicten voorkomen. De inhoud van deze trainingen is gestoeld op de theorieën van Marshall Rosenberg.
In de trainingen wordt maatwerk geleverd en het programma wordt aangepast op basis van wat er speelt.

Judith Bos is een internationaal gecertificeerd trainer in The NON Violent Communication en heeft ervaring in het begeleiden van teams om tot een verbetering van de samenwerking te komen.

Kunnen wij u helpen bij uw teamconflict?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Kunnen wij u helpen?

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek over een teamconflict of heeft u een vraag?