Symposium ‘Cel of Herstel’.

Op donderdag 2 maart 2017 vond in Drachten het symposium Cel of Herstel plaats. Het symposium ging over de de uitgangspunten en ervaringen rondom het herstelrecht en mediation in strafzaken. Het symposium is een initiatief van de klankbordgroep Herstelrecht en werd mede georganiseerd door het Openbaar Ministerie. Doel van het symposium is herstelbemiddeling in de praktijk te bevorderen. Het symposium draagt hieraan bij door de uitgangspunten en de ervaringen rondom verscheidene vormen van (herstel)recht, waaronder mediation, te delen. Judith Bos sprak over de pilot mediation in strafzaken.
Voor meer informatie, klik op deze link.