Steeds meer kinderen moeten in een gebroken gezin opgroeien

Slechts een kwart van de gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap

DEN HAAG Steeds meer kinderen groeien op in gebroken gezinnen. Drie op de tien 15-jarigen wonen niet samen met allebei hun ouders.
Opvallend genoeg lopen kinderen van ongehuwde vaders en moeders meer risico in die situatie te belanden.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vandaag uitkomt. De relaties van ouders in de afgelopen jaren werden nauwkeurig onder de loep genomen. Zo wordt niet alleen gekeken naar getrouwde paren, maar ook stellen die niet in het huwelijksbootje stapten. Wat blijkt: kinderen van die laatste groep hebben relatief vaker te maken met ouders die uit elkaar zijn.

Dick ter Stege van het CBS kan geen exacte verklaring geven waarom dat het geval is. ,,Maar we hebben wel enig idee hoe dat zit. We zien dat ouders die vinden dat hun relatie goed zit eerder besluiten om te trouwen. Stellen die nog niet getrouwd zijn, doen dat vaak later wel, nadat ze een kind krijgen. Het tweede kind wordt dan wel geboren met gehuwde ouders.”

Elk jaar krijgen 53.000 kinderen te maken met een breuk tussen hun ouders. Bij 33.000 van hen betrof het in 2016 een echtscheiding, bij 20.000 kinderen waren de ouders niet getrouwd. Het aantal echtscheidingen is al jaren stabiel, maar het percentage kinderen dat niet met beide ouders woont neemt toe, ten opzichte van 1997 met 10 procent, naar 30 procent in 2017.

Het lukt overigens niet veel ouders om te komen tot co-ouderschap. Ruim een kwart van de paren koos daarvoor, waardoor kinderen net zo veel tijd bij hun vader als hun moeder thuis doorbrengen. Liefst 70 procent van de kinderen woont bij de moeder. Ter Stege noemt dat onderzoeksresultaat ‘opvallend’.

Bij minder dan 5 procent van de 15-jarigen in gebroken gezinnen is er sprake van een overlijden van één of beide ouders.

De cijfers over alleenstaande moeders schieten overigens rap omhoog als het gaat om Antilliaanse en Surinaamse moeders. Van de 15-jarigen met een Antilliaanse moeder stond eind 2016 bijna twee derde niet ingeschreven op hetzelfde adres als de vader. Voor kinderen van die leeftijd met een Surinaamse moeder gold dat voor iets meer dan de helft.

De kans dat ongehuwde ouders uit elkaar gaan, neemt in de eerste jaren na de geboorte toe, om stabiel te blijven tijdens de basisschoolperiode van het kind.

Bron: Dagblad Van Het Noorden

 

One thought on “Steeds meer kinderen moeten in een gebroken gezin opgroeien

Comments are closed.