Lukt het Minister Dekker om van mediation een beschermd beroep te maken?

Beëdiging mediators

Op nrc.nl werd 20 januari het volgende bericht geplaatst:

Mensen die een conflict hebben, of rechters die partijen om tafel willen, zouden volgens het kabinet baat hebben bij geregistreerde mediators.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) gaat een nieuwe poging doen om een register op te zetten voor mediators in juridische conflicten. Mediator is geen beschermde titel en het is „best lastig om dan het kaf van het koren te scheiden”, zegt Dekker maandag in een verklaring bij zijn voorstel. Alleen bemiddelaars die aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen in zijn voorstel opgenomen worden in het register.

Mediation is een goede manier om te zorgen dat conflicten onderling opgelost kunnen worden, vindt de minister. Met een register moet het makkelijker worden om een capabele bemiddelaar te vinden. Bovendien wil hij voor rechters de mogelijkheid om bemiddeling toe te wijzen wettelijk vastleggen. Mediation heeft namelijk ook nog zin als een zaak al is voorgelegd aan de rechter, benadrukt Dekker. De beschermde titel voor mediators die geregistreerd zijn, moet ‘beëdigd mediator’ worden.

Er zijn door eerdere kabinetten ook pogingen gedaan om van mediation een beschermd beroep te maken. De Raad van State is in het verleden kritisch geweest op een van die voorstellen door het toenmalige VVD-Kamerlid en latere justitieminister Ard van der Steur. Het adviesorgaan zei, net als onder andere kritische advocaten, dat het huidige systeem niet tot problemen leidt en dat verankering van mediation in de wet de stap waarschijnlijk ingewikkelder en duurder zal maken. Minister Dekker zegt het plan op een aantal punten aangepast te hebben, en nu wel op steun van onder anderen de mediators en rechters te kunnen rekenen. De Nederlandse orde van advocaten is nog niet overtuigd, schrijft de minister in zijn voorstel.

Wij van Accent Mediation vinden het belangrijk dat mensen een mediator vinden die vakbekwaam en daarmee capabel is. Wij zijn er dan ook voorstander van dat deze mediator gemakkelijk gevonden kan worden en steunen minister Dekker in zijn onderhandelingen voor een register voor mediators.

Bron: nrc.nl