Soort mediatorzaken

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mediatorzaken uit de praktijk van Accent Mediation uitgevoerd in de provincies Groningen, Friesland en/of Drenthe. Voorbeelden uit de Mediationpraktijk van Accent Mediation:

Arbeidszaken

Re-integratie – ontslag – ontslagvergoeding – disfunctioneren – arbeidsvoorwaarden – ziekteverzuim – samenwerking – vertrouwensbreuk cultuurverschillen – loonvordering – inschaling – functiewaardering – pestgedrag – teamconflicten – relaties op het werk – integriteit – autokostenvergoeding – intrekking toelage – gebruik bedrijfswoning – concurrentiebeding.

Zakelijke geschillen

managementconflicten tussen vennoten – goodwill – concurrentiebeding – wanprestatie – auteursrechten – scheiding zakenpartners – leveringsvoorwaarden – kwaliteit levering.

Echtscheiding/ beëindigen samenwoning

Ouderschapsplan – omgangsregeling – hoofdverblijf – gezag – boedelscheiding – echtscheidingsconvenant – co-ouderschap – bijstelling afspraken vanwege ouder wordende kinderen – vertrek ex-partner naar buitenland – cultuurverschillen – afwikkeling schulden – zorg voor onverkochte woning – scholing kinderen – aanpak gezondheid kind.

Familie

Onderlinge verhoudingen (broers-zussen/ ouder-kind) – erfenis – schulden – oudertoelage – studietoelage –  verzorging ouder.

Buren

Erfafscheiding – (geluids-)overlast – recht van overpad – privacy – verbouwingen – kamerbewoning.

Indien u de dialoog aan wilt gaan en bereid bent te onderhandelen, kan ook uw conflict tot een oplossing komen!

Onderwijs

Omgaan met veranderingen – wijziging in functiewaardering – ruzie binnen een vakgroep en team – onrechtmatig gebruik schooleigendommen – integriteit – samenwerking.

Overheid

Bodemsanering – planschade – bedrijfsverplaatsing – bestemmingsplan – WOZ – verhaal bijstand op ex-partner – terugvordering uitkering – dienstverlening door gemeente – samenstelling bewoners in een straat –  afgifte omgevingsvergunning.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over mediatorzaken of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators. Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.

Contact