Stiefplan

Het ontstaan van een samengesteld gezin is vaak een ingrijpende gebeurtenis met veel emoties. Een stiefgezin is niet altijd direct het ideaalplaatje dat je voor ogen had. Bij het bouwen van een nieuw, samengesteld gezin kun je tegen behoorlijke uitdagingen aanlopen.

Dat kan gaan om hele praktische zaken, zoals te weinig bergruimte in huis. Maar ook grotere of emotionelere zaken, zoals een kind dat jou niet als stiefouder accepteert. Ieder gezinslid heeft eigen wensen en behoeften waar zoveel mogelijk rekening mee moet worden gehouden. Daar komt bij dat een samengesteld gezin dikwijls is gebouwd op een fundament van verdriet. De verschillende loyaliteiten maken het nog ingewikkelder.

De Stiefplan-Coach brengt samen met ouder en stiefouder het nieuwe gezin in beeld: wie horen er allemaal bij het nieuwe gezin? De eigen ouder van het kind en de stiefouder, de broertjes en zusjes. Ook de stief-broertjes en zusjes en de grootouders en stief-grootouders. Maar ook de andere ouder, die in het andere gezin woont waar het kind ook regelmatig woont, hoort bij het nieuwe gezinssysteem. 

De Stiefplan-Coach benoemt samen met de ouder en stiefouder de kenmerken van het nieuwe gezin, de valkuilen en de mogelijkheden. Er wordt ingegaan op onderliggende vragen. Samen met de ouder en de stiefouder worden afspraken gemaakt over belangrijke vragen als: “Wie is de hoofdopvoeder en wie is mede-opvoeder? Hoe ga je om met de ex-partner? Hoe vind je voldoende tijd voor elkaar en tenslotte hoe creëer je een plek waar iedereen zich thuis voelt?”

Samen met de ouder en de stiefouder stelt de Stiefplan-Coach een stiefouderschapsplan op- kortweg Het Stiefplan op. Het Stiefplan wordt ingezet als hulpmiddel en begeleiding van samengestelde gezinnen. Een Stiefplan geeft een leidraad en houvast om samen tot heldere afspraken te komen, zodat het welzijn van ouder en kind wordt bevorderd.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe, is aangesloten bij de MFam, de Nederlandse Vereniging van familiemediators en is tevens bevoegd te werken in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.