Samenwonen

Alimentatie | kosten samenwonen

Ook als u samenwoont en besluit uit elkaar te gaan dan kunt u baat hebben bij mediation. Zijn er kinderen en u heeft een geregistreerd partnerschap, dan geldt de wettelijke verplichting om een ouderschapsplan te vervaardigen ook voor u.

Woont u samen, maar bent u niet geregistreerd dan is het toch ook verstandig om bij het uiteengaan een ouderschapsplan op te stellen. Er rust weliswaar geen sanctie op als u dat niet doet, maar indien zich een geschil voordoet, zal de rechter uw zaak pas in behandeling nemen als er een ouderschapsplan is opgesteld.

Als er geen kinderen zijn maar u wilt afspraken maken over de verdeling van de inboedel, over de gezamenlijke woning of over de pensioenen, dan kunt u deze afspraken ook vast laten leggen in een vaststellingsovereenkomst. Als mediators kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.