Ruimtelijke ordening

Bij zaken betreffende de ruimtelijke ordening moet u denken aan conflicten als gevolg van:

  • het al dan niet verlenen van een bouwvergunning. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakkapel, het vertimmeren van een woning ten behoeve van verhuur aan studenten, het plaatsen van een hoge schutting;
  • het wijzigen van een bestemmingsplan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen die direct ingrijpen op uw leefomgeving: landbouwgronden die worden vrijgegeven voor woondoeleinden of hoogbouw wordt toegestaan in een laagbouwomgeving. Ook kunt u bijvoorbeeld schade leiden als gevolg van planologische wijzigingen (planschade). U kunt dan een juridische procedure starten of via overleg een oplossing zoeken;
  • opgelegde bedrijfsverplaatsingen;
  • bodemsaneringen en andere milieuvraagstukken;
  • voornemens om in de directe nabijheid van uw bedrijf een woonwijk te situeren waardoor u voor extra kosten komt te staan in verband met aanvullende milieumaatregelen.

In principe is het in Nederland zo geregeld dat er bezwaarschriften kunnen worden ingediend en vaak staat ook de weg naar de (bestuurs)rechter voor u open. Via mediation kan verkend worden of er nog andere oplossingen mogelijk zijn. Steeds vaker wordt eerst via mediation naar een oplossing gezocht en pas als dit niet werkt, onderneemt men juridische stappen. Ook zien wij dat tijdens een juridische procedure de rechter de zaak opschort om partijen de gelegenheid te geven er via overleg en bemiddeling uit te komen.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of wilt u eens met ons in gesprek neem dan contact op met een van onze mediators.
Ook kunt u ons een email zenden. Deze kunt u sturen naar info@accentmediation.nl.

Accent Mediation werkt in de regio Groningen, Friesland en Drenthe en via online mediation in heel Nederland.